Home

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een regeling die bedoeld is voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus te kampen hebben met een substantieel omzetverlies van ten minste 20% (en per januari 2021 ten minste 30%).

Ondernemers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Met deze subsidie kunnen werkgevers de werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De NOW 1.0 liep van 1 maart t/m 31 mei 2020 en is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden. NOW 2.0 liep van 1 juni t/m 30 september 2020. NOW 3.0 loopt van 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021 en is verdeeld in drie tijdvakken van drie maanden.

Binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode waarover de NOW is toegekend dien je een definitieve berekening tegemoetkoming NOW aan te vragen. De aanvrager moet een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met zo nodig een derden- of accountantsverklaring. Voor NOW 1.0 kan dit vanaf 7 oktober 2020 gedaan worden en moet uiterlijk half december bij het UVW ingediend zijn. Als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen.

Bedrijven die een voorschot van € 20.000 of meer hebben ontvangen hebben een derdenverklaring of accountantsverklaring nodig.